Uit de Raad: Een eigenzinnige en invoelende burgemeester

De Uit de Raad van raadslid Merel Tieland

Ik had het eervolle genoegen om de Commissaris van de Koning de profielschets voor de nieuwe burgemeester te overhandigen. Het komen tot een profielschets is best een klus. Met inbreng van de stad, partners en vanuit de verschillende politieke partijen hebben we de profielschets gemaakt. Zo is er een digitale enquête geweest met veel input vanuit inwoners. Hoe tevreden ik ook ben over het resultaat, het gaat me wel aan mijn hart dat corona het moeilijker heeft gemaakt om met mensen in gesprek te gaan over hun wensen.

GroenLinks ziet het ambt graag ingevuld worden door een persoon die past bij de diversiteit van de stad. Wageningen is eigenzinnig en met geen andere stad te vergelijken. Bij Wageningen past iemand die invoelend is, die benaderbaar is en snapt voor welke uitdagingen inwoners staan. De klimaatcrisis treft mensen tot achter de voordeur, net als de coronacrisis. Nee, we willen geen crisismanager, maar een mensen mens. Lekker jong van geest, die inspireert en die snapt wat er maatschappelijk speelt. Iemand die misschien niet alle oplossingen op zak heeft, maar wel verbindingen kan leggen. Niet polariseren, maar zoeken naar gemeenschappelijkheden. En als er één gemeenschappelijkheid is in Wageningen, dan is dat onze liefde voor onze eigenzinnige stad.