Kun je trots blijven als je verliest? Ja, dat heb ik vorige week in de raad mogen ervaren. Waar de raad heeft besloten om maximaal 90 woningen te bouwen op een postzegeltje grond aan de Churchillweg en Spelstraat. Als GroenLinks staan we voor inbreiden, in plaats van bouwen in ons buitengebied. We zijn voor hoogbouw, voor meer woningen zonder eigen tuinen, maar met gezamenlijke buitenruimtes. We zijn ook voor een leefbare straat en wijk. Op dit kleine stukje Wageningen heeft de raad uitgesproken dat het maximale van het maximale bebouwd mag worden. Dat is te veel. We voorzien dat door het grote aantal appartementen belangrijke aspecten voor de leefbaarheid in het gedrang komen. Er komt meer ruimte voor parkeren in de openbare ruimte, in plaats van dat er extra groen wordt aangelegd. Dat betekent dat er geen maximale inspanningen gedaan kunnen worden om dit hete stukje Wageningen bestendiger te maken tegen hitte. Ook verwachten we dat de al hoge parkeerdruk nog hoger wordt. Het is betreurenswaardig dat de raad akkoord is gegaan met een voorstel dat niet past bij het ambitieuze Wageningen. Wij hadden graag gezien dat de inzet zou zijn voor maximale leefbaarheid. Ik ben trots, ondanks het verlies, dat ik voor deze leefbaarheid van omwonende, ondernemers en toekomstige bewoners heb mogen op staan.