Uit de Raad: Voldoende aandacht voor iedereen bij maatregelen Corona

Door: raadslid Guido van Vulpen

Terwijl we van de tweede naar de derde Corona golf gaan maken we ons zorgen of er wel voldoende aandacht is voor het effect van de maatregelen op alle inwoners van Wageningen. Maatregelen zijn nodig, maar is daarbij voldoende oog voor de maatschappelijke gevolgen?

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering, het OMT, bestaat uit experts met een medische achtergrond. We missen de inbreng van sociologen en pedagogen bij de adviezen. Dat leidt ertoe dat sommige werkgevers hun werknemers kunnen verplichten naar kantoor te komen terwijl het werk prima thuis gedaan kan worden. Tegelijkertijd mogen we niet met z’n tweeën bij Opa en Oma op bezoek. Scholen bleven dicht maar lang niet alle ouders hebben plek in huis en tijd om hun kinderen te ondersteunen bij het thuisonderwijs.
Gelukkig gebeurt er in Wageningen al veel. Al vanaf de eerste lockdown is er veel aandacht voor kinderen die het moeilijker hebben. Ontmoetingsplekken voor hen die dat het hardst nodig hebben bleven in aangepaste vorm open. En velen trekken er in tweetallen op uit in ons mooie landschap.
Wij willen dat er meer aandacht is voor alle maatschappelijke effecten van de maatregelen. En we zullen ons in blijven zetten om ook de sociale gevolgen van deze pandemie voor Wageningers de komende jaren op te vangen.