Uit de Raad: Wageningen beter bereikbaar zonder extra overlast

De 'Uit de Raad' van deze week werd geschreven door Guido van Vulpen

De provincie Gelderland nam 3 jaar geleden de regie over bij het project Beter Bereikbaar Wageningen. GroenLinks is blij dat na jaren gesteggel de provincie ook tot de conclusie komt dat een verbetering van de bestaande infrastructuur de meest passende oplossing is. Dat was ook het vertrekpunt van dit project toen de gemeente Wageningen er in 2012 aan begon.

Dit brengt wel een grote verantwoordelijkheid met zich mee richting inwoners van de Horsten en Weides. Uitgangspunt van GroenLinks is altijd geweest dat die geen extra overlast mogen gaan ervaren. Ook nu hebben we dat weer ingebracht bij het gesprek met wethouder de Haan. We kijken dan niet alleen naar normen en cijfertjes, maar willen ook dat de beleving van de inwoners wordt meegenomen. Soms neemt meetbaar geluid bijvoorbeeld af, terwijl de ervaren overlast toeneemt.

GroenLinks wil ook dat de fietsroute vanaf het vernieuwde bruggetje bij Pomona naar en over het kruispunt Nijenoord Allee-Mondriaanlaan-Rooseveltweg wordt meegenomen in het ontwerp van de aangepaste Nijenoord Allee. Dat kan het fietsen naar de campus nog aantrekkelijker maken en de overlast voor de Tarthorst verminderen.