UITGESTELD Ledenavond - Wagenings erfgoed als kans voor een vitale stad

HELAAS VANWEGE CORONA VIRUS MAATREGELEN UITGESTELD

[We houden jullie op de hoogte over wanneer dit evenement doorgang kan vinden!]

Jelle de Gruyter en Dré van Marrewijk verzorgen vrijdagavond 3 april in Thuis Wageningen een thema-avond over Wagenings Erfgoed. Dit is een actuele thema gezien de visie voor de binnenstad die door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Negen Wageningse organisaties gaan samenwerken in het Netwerk Erfgoed Wageningen. Het gaat onder meer om Wageningen Monumentaal en Oud Wageningen, Mooi Wageningen en de Casteelse Poort, het Platform Herstel Stadsgracht en de BBLTHK. En meer organisaties lijken hen te volgen en aan te sluiten.

Wat is het Netwerk Erfgoed Wageningen, wat willen we bereiken en waarom is dit initiatief belangrijk voor Wageningen en voor GroenLinks? Daarover willen Jelle de Gruyter en Dré van Marrewijk met jullie in gesprek. Over de betekenis van het natuurlijke en culturele erfgoed van Wageningen en hoe investeren in het behouden en ontwikkelen van erfgoed kan bijdragen om Wageningen mooier, aantrekkelijker en vitaler te maken. Andere steden gingen ons voor en kunnen als wenkend voorbeeld dienen. Het opstellen van Omgevingsvisies voor buitengebied en bebouwde kom biedt kansen om erfgoed te verankeren in een integrale visie op de stad. De trots op ons erfgoed kan Wageningers verbinden en de gemeente en de partij kunnen daaraan bijdragen.

Vrijdag 3 april

Thuis Wageningen

Stationsstraat 32