Uitvraag voor de functie van wethouder

Vorige week heeft Lara de Brito aangegeven om gezondheidsredenen helaas terug te moeten treden als wethouder. Lara vertrekt met ingang van het zomerreces. Op (zeer) korte termijn zoeken wij daarom een opvolger.

Leden die geïnteresseerd zijn in deze functie worden opgeroepen dit kenbaar te maken door een mail met motivatie en cv te sturen naar weth.cie.glw@gmail.com.

 

Door de ALV is voorafgaand aan deze zittingsperiode een profielschets vastgesteld.

De meest geschikte kandidaten worden, voorzien van een advies, op 4 juli onder vertrouwelijkheid voorgedragen aan de raadsfractie, die bepaalt wie wordt voorgedragen. Zo kan de nieuwe wethouder, in de raadsvergadering van 14 juli, nog voor het zomerreces door de gemeenteraad worden geïnstalleerd.

Sluitingsdatum voor sollicitatie is vrijdag 26 juni. De sollicitatiegesprekken zullen in Wageningen plaatsvinden, op 19 juni ´s avonds, 20 juni ´s middags, en 30 juni, 1 juli en 2 juli ´s avonds. Eventueel worden 4 juli overdag gesprekken in een tweede ronde gevoerd.

Conform artikel 8.2.7 van het afdelingsreglement heeft het bestuur de regie genomen voor proces en communicatie rond de opvolging. Het bestuur heeft een wethouderscommissie ingesteld, bestaande uit Merel Tieland (namens de fractie), Monique van Gerwen (voorzitter GroenLinks Gelderland, buitenlid) en Sietse Brouwer (namens het bestuur). Conform de wet ligt de beslissing over de voordracht bij de raadsfractie.

Gegeven het zeer korte tijdbestek is er geen tijd voor een tussentijdse ledenraadpleging, zoals we die in een verkiezingsjaar gewend zijn wél te organiseren. We hopen op jullie begrip voor deze werkwijze. Leden die moeite hebben met deze werkwijze, of die nog een advies kwijt willen m.b.t. de opvolging, kunnen dit per e-mail kenbaar maken aan bestuur@groenlinkswageningen.nl.