Het Netwerk Erfgoed is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van monumentenzorg, landschap, cultuur en stedenschoon. Wim Haver doet mee vanuit GroenLinks, Laura Kaper vanuit D66. Wij willen als raadsleden dat de stad meer gaat bruisen en nog aantrekkelijker wordt. Koesten van onze historie draagt daaraan bij. Een aantrekkelijke historische binnenstad omgeven door groen en water trekt meer bezoekers aan en is ook leuk voor de ouders en familie van onze 10.000 studenten.

De Vestingvisie is opgesteld als bouwsteen voor de Omgevingsvisie Bebouwd Gebied van de gemeente Wageningen. De geschiedenis van Wageningen als vestingstad – vanwege zijn strategische ligging – bepaalt al eeuwen de ruimtelijke structuur van de binnenstad. Deze structuur is nog ruimschoots aanwezig en herkenbaar. De identiteit van Wageningen als vestingstad en Wageningen als stad van bevrijding en vrijheid sluiten naadloos op elkaar aan.

Het Netwerk Erfgoed heeft in beeld gebracht waar veranderingen en verbeteringen van de gebouwde omgeving in onze alom gewaardeerde, bruisende binnenstad kunnen voortbouwen op dit cultuurhistorische fundament. We hebben een kleinschalige gezellige binnenstad met prachtige panden. Daar zijn alle Wageningers trots op. Maar sommige van die kwaliteiten zijn te veel verstopt of verloederd. De Vestingvisie laat zien dat de kansen voor het oprapen liggen om dit karakter van vestingstad verder te versterken.

Voortbouwen op de geschiedenis wil niet zeggen dat alles wat verdwenen is weer in oude staat herbouwd moet worden. Het betekent dat het historische karakter van de stad veel kansen biedt bij nieuwe ontwikkelingen. Het erfgoed geeft Wageningen juist een onderscheidend karakter in de regio. Zo kunnen we de stad profileren, aantrekkelijker en duurzamer maken, meer bezoekers ontvangen en de lokale economie aanjagen.

Met de Vestingvisie biedt NEW de gemeente Wageningen een hecht historisch fundament aan voor de Omgevingsvisie. Het moet niet bij een Omgevingsvisie blijven; het is hoog tijd dat Wageningen ook investeert in de uitvoering. NEW ziet een duidelijke meerwaarde in een projectleider stadsontwikkeling annex fondsenexpert naar voorbeeld van de gemeente Den Bosch. Die stad investeerde samen met vele andere partijen actief in de versterking van zijn historische karakter.als vestingstad Dat leidde tot een enorme groei van toerisme en koopjespubliek. Elke 100 euro die deze stad investeerde leverde 500 euro externe subsidie op. Zó kan je heel wat voor elkaar krijgen.

De Vestingvisie kan worden gedownload op de website www.netwerkerfgoedwageningen.nl/nieuws.