Voordelige ziektekostenverzekering toegankelijk voor meer Wageningers

De gemeente Wageningen maakt de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) toegankelijk voor meer inwoners. Dit is een regeling waarmee inwoners met een laag inkomen zich voordelig aanvullend kunnen laten verzekeren. Vanaf 2017 geldt een inkomensgrens van 130% van de geldende bijstandsnorm, in plaats van 110%. Grote voordeel van de CAZ is dat inwoners een hogere gemeentelijke bijdrage krijgen voor het pakket waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd. Hierdoor komen mensen minder snel voor onverwachte kosten te staan. Het verruimen van de CAZ maakt onderdeel uit van een brede aanpak waarmee Wageningen de strijd aangaat tegen de groeiende armoede.

Problemen voorkomen

Wethouder Lara de Brito: “In armoede leven, heeft grote gevolgen voor de betrokken volwassenen en kinderen. Geldzorgen hebben, brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Voor een goed en effectief sociaal beleid is een stevige armoedebestrijding een voorwaarde. De afgelopen jaren zijn de medische kosten flink gestegen, steeds meer mensen komen daarom financieel in de problemen. We kunnen deze trend, die een gevolg is van een stapeling van landelijke besluiten, natuurlijk niet keren maar waar mogelijk wel de pijn te verzachten en zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat schulden vermeden worden. Vanuit die gedachte investeren we in de verruiming van de CAZ.”

Sinds dit jaar heeft de gemeente de CAZ extra aantrekkelijk gemaakt in de hoop dat er meer inwoners gebruik van zouden maken. Dat is gelukt, het aantal deelnemers is gestegen van 450 naar 750. “Door het maximale inkomen dat je mag hebben te verhogen van 110% naar 130% van de geldende bijstandsnorm, hopen we nog meer mensen deel te kunnen laten nemen”, aldus wethouder De Brito.

Door de inkomensgrens te verhogen, sluit de CAZ nu aan bij alle andere minimavoorzieningen van de gemeente Wageningen die ook een inkomensgrens van 130% hebben. Dit is een wens van de gemeenteraad waar nu aan is voldaan. De extra kosten die dit met zich meebrengt, verwacht de gemeente gedeeltelijk te kunnen dekken door lagere uitgaven in de regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten.

 

Voordelen van de CAZ

De gemeente Wageningen heeft al jaren een contract met Menzis om inwoners met een laag inkomen voordelig aanvullend te verzekeren. Naast de collectiviteitskorting van 6% op de basisverzekering, is er een korting van 9% op de aanvullende pakketten. Sinds dit jaar is het mogelijk om het eigen risico te verzekeren. De gemeente vindt dit een dusdanig positieve ontwikkeling, dat het de inwoners wil stimuleren hier gebruik van te maken. Daarom heeft het college eind 2015 besloten een hogere gemeentelijke bijdrage te leveren voor dit meest uitgebreide dan voor de andere aanvullende verzekering waarmee de extra premie is afgedekt.

Inwoners die zich willen aanmelden voor de CAZ kunnen dit regelen via ’t Startpunt en via www.gezondverzekerd.nl. De exacte inhoud van de aanvullende pakketten voor 2017 en de daarbij geldende premies worden in de maand november bekend gemaakt