Wageningen als proeftuin voor innovaties

Wageningen moet klimaatneutraal worden met mix van innovatie en bewezen technieken.

Barack Obama heeft de urgentie van de klimaatcrisis heel mooi samengevat: ‘Wij zijn de eerste generatie die zelf wat merkt van de gevolgen van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan doen'. Ook wetenschappers slaan steeds harder alarm, er kan niet langer gewacht worden.

Opiniestuk door Lara de Brito, gepubliceerd in De Gelderlander op 6 december 2014

In Wageningen nemen we met de ambitie klimaatneutraal in 2030 onze verantwoordelijkheid. Maar hoe maken we het waar nu er geen groen licht is gekomen voor de windmolenlocatie Havenkanaal/uiterwaarden? Donderdag hebben we als gemeente een inspiratiebijeenkomst georganiseerd als start om ons klimaatbeleid te actualiseren. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om voldoende hernieuwbare energie op te wekken. Er zijn interessante nieuwe technieken die het onderzoeken waard zijn. Zoals energie uit de Rijn en uit asfalt. Waar ook zeker potentie in zit is in zonneparken. Het plan om op de voormalige stortplaats op de Oude Keijenbergseweg een veld vol zonnepanelen aan te leggen is interessant en vernieuwend. Een uniek plan waar we Wageningen landelijk mee op de kaart kunnen zetten. Helaas zijn zulke veldsystemen nog niet rendabel. Dat geldt ook voor de andere nieuwe technieken.

Mijn ideaal zou zijn als Wageningen een openluchtlaboratorium wordt voor nieuwe technieken. Het sluit perfect aan bij het concept van de kennisas. Met Plant-e, waarbij levende planten energie opwekken en led-lampen verlichten bij de A12, is een mooi begin gemaakt. Een wereldprimeur.

Zou het niet mooi zijn als de zelfsturend auto's op de Mansholtlaan straks over energieleverend asfalt rijden? Naast de aspiratie om meer te experimenteren investeren we juist in normaliseren: duurzaamheid moet een evident onderdeel zijn bij alles wat we doen als gemeente.

Blijft staan dat als we in 2030 klimaatneutraal willen zijn we op alle fronten stevige stappen moeten zetten. Om meters te maken hebben we naast innovaties ook bewezen technieken nodig, een mix van zonne-energie en wind. Wat in ieder geval tot mijn verbeelding sprak is de voorspelling van Louise Vet dat windenergie slechts een tijdelijke noodzaak is. Windenergie als overbrugging totdat de technieken om zonne-energie beter te benutten voldoende ontwikkeld zijn.

Ideeën genoeg, laten we er niet te lang over praten en aan de slag gaan. Om de ambitie te halen moeten we een stad met een missie zijn, vol overtuiging en met de juiste mentaliteit. Wie een gidsfunctie wil hebben heeft een grote eigen verantwoordelijkheid.