Wageningen is de groenste gemeente van Nederland

Wageningen heeft de eerste prijs gewonnen bij de jaarlijkse landelijke groenverkiezing Entente Florale. Hiermee mogen we ons een jaar lang de groenste gemeente van Nederland noemen. Fratievoorzitter Erik-Jan Bijleveld: “Hier is GroenLinks natuurlijk ontzettend blij mee en we zijn trots op iedereen die heeft bijgedragen aan deze winst.”

Tijdens de Nationale Groendag op 20 september 2018 in Den Haag ontving wethouder Dennis Gudden de eerste prijs uit handen van Marga de Jager (directie ANWB). Met deze eerste prijs krijgen de gemeente en de groene organisaties lof voor de samenwerking die op tal van groene onderwerpen gezocht wordt. Dit zorgt voor mooie resultaten zoals de buurttuinen, ecologisch beheer van bermen, gazons en speelvelden. Met deelname aan deze groenwedstrijd heeft de gemeente laten zien hoe groot het belang van groen is voor inwoners, bedrijven en voor de gemeente.

“De prijs bevestigt dat we de afgelopen jaren goede stappen gezet hebben en moedigt ons aan om verder te gaan.” zegt Bijleveld: “het ecologisch beheer moet verder ontwikkeld worden, sommige wijken hebben nog te weinig groen en bovenal: ook het landschap en de natuur óm de stad moeten beschermd en versterkt worden.” Gelukkig hebben we hierover afspraken gemaakt in het coalitieakkoord en gaat de gemeente nog dit jaar beginnen met het opstellen van een visie voor het buitengebied.