Voor circa 70 % van Wageningen gaan we aardgasvrij worden door het restwarmtenet dat vanuit Parenco de berg over naar Wageningen komt. Onderzocht wordt of bij Parenco een geothermiebron kan worden geslagen. Zo halen we heet water van meer dan 4 km diep uit de aardbodem. In de overige 30 % van Wageningen liggen de woningen te ver uit elkaar waardoor een warmtenet niet uit kan. Het gaat om de wijken Noordwest, de Weiden, de Boomgaarden, de Ritzema Bosweg en omgeving Oude Bennekomseweg. Hier moeten de huizen met een warmtepomp en gebruik van ondiepe aardwarmte worden verwarmd.

Voor alle woningen geldt dat ze eerst moeten worden geisoleerd. Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken of aan te voeren. Daar zit meteen wel een van de knelpunten, want isoleren kost veel geld. Daarom moeten we de investeringen spreiden in de tijd. 18 jaar, tot 2040, is voor Wageningen een stevige ambitie. Of we 2040 daadwerkelijk gaan halen is spannend, want hiervoor hebben we wel de ondersteuning van Rijk en provincie nodig.

De gemeente gaat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het klimaatoverleg bij het Rijk aandringen op een forse financiële  ondersteuning van verduurzaming. Er zijn genoeg mensen die nauwelijks spaargeld hebben maar wel een koophuis, ook zij moeten mee kunnen doen. Ook pleiten we ervoor om de zogenaamde Verhuurdersheffing, een speciale belasting op sociale huurwoningen, wordt afgeschaft, zodat De Woningstichting en Idealis meer kunnen investeren in duurzame en comfortabele woningen. Gelukkig heeft de gemeente wel weer € 200.000 van het Rijk gekregen voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen.