Wageningen voorop... straks ook in het groen?

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van de fractie van GroenLinks, uitgesproken door fractievoorzitter Hettie van Nes bij de behandeling van de Kadernota 2017

De fractie van GroenLinks is trots op het college, dat er in is geslaagd om een grote ombuiging op een verstandige wijze te realiseren. De prioriteiten liggen op de goede plek: bij beleid dat past bij een gemeente met zorg voor zijn inwoners, voor zijn omgeving en voor de toekomst. Natuurlijk moet het geld wel ergens vandaan komen, want van het rijk komt het niet - integendeel, is wel gebleken - en de Ozb verhogen doen we evenmin. We staan achter de keuzen die het college heeft gemaakt.

Voorop in het sociaal domein
In het sociaal domein zien we oplossingen die niet raken aan het niveau van de dienstverlening, maar die te maken hebben met efficiënt en kostenbesparend werken om de hoge ambitie te bereiken. We hebben in het sociaal domein een enorme transitie achter de rug. Wageningen heeft een stevig sociaal vangnet gemaakt. We zijn daarin koploper in Nederland en daar mogen we trots op zijn. Andere gemeenten kijken naar wat wij doen en wat ze daarvan kunnen overnemen. We staan nu op een punt dat we kunnen beoordelen welke werkwijzen anders zouden kunnen, waar er efficiënter gewerkt kan worden en welke dubbelingen we blijken te hebben in al onze voorzieningen. Het was verstandig om een flinke financiële reserve aan te leggen voor ons sociaal domein, zodat we nu in staat zijn om de financiële opgave met beleid binnen te halen.

Voorop in klimaatbeleid
Koploper is Wageningen ook als het gaat om klimaatbeleid. Onlangs nog wonnen we de Gelderse duurzaamheidsprijs met onze duurzame inkoop, we dingen jaarlijks mee naar de titel van Solar City, met de Green Deal lopen we voorop om woningen niet meer met aardgas te verwarmen. En koploper moet je ook zijn als je de ambitie om klimaatneutraal te worden serieus neemt. Dan kun je niet achterover leunen omdat er in de toekomst misschien wel innovaties zijn waarmee alles ineens op een koopje kan. Want zonder koplopers komt er helemaal geen innovatie. Die innovatie is nodig, en Wageningen toont verantwoordelijkheid door juist extra te investeren in het klimaatbeleid. Dat is goed, niet alleen voor Wageningen maar veel breder dan Wageningen alleen.

Visie
Dit college laat zien dat besturen alles te maken heeft met visie. Want als het gaat over duurzaamheid in het groene en in het sociaal domein lopen we niet alleen maar  voorop, want zomaar koploper zijn heeft niet zo veel zin. Besturen is geen wedstrijd. Maar we zijn daarmee vooral ook inspirator en bron van kennis voor andere gemeenten. GroenLinks hoopt en verwacht dat die lijn zal worden voortgezet.

Nu ook in het groen
We hopen dat Wageningen op het gebied van ecologie in en om de stad, de groene leefomgeving, actiever naar voorbeelden gaat zoeken waar de gemeente voordeel mee kan doen. We zijn blij met het groenbeleidsplan en we zien dat dit college aan de slag wil met de groene ruime, maar de kadernota druipt er niet van zoals dat bij klimaat en sociaal beleid wel zo is. Aandacht voor de groene leefomgeving mag van ons veel sterker geïntegreerd zijn in alle ruimtelijke plannen die in onze gemeente worden gemaakt. GroenLinks diende met succes een motie in: in elk raadsvoorstel over ruimtelijke ordening komt er een natuurcheck die zegt hoe de groene leefomgeving en ecologie in de planvorming worden meegenomen en welke maatregelen er worden genomen om dat te versterken. Bovendien wordt natuurinclusief bouwen uitgangspunt wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Want als dat aan het begin van de planvorming wordt meegenomen, is het relatief goedkoop. Denk aan nestkasten voor vogels, vleermuiskasten, insectvriendelijke beplanting, aansluiting van bestaande groenstructuren. Niet ingewikkeld, maar je moet het wel even doen.  En dat moet, als je wilt dat de zorg voor de groene ruimte net zo van het Wageningse beleid af druipt als dat voor klimaat en het sociaal domein.

Nu verder!
Natuurinclusief bouwen en een natuurcheck zijn bij motie van GroenLinks aangenomen door de gemeenteraad. Daarmee komen we een heel eind met de ambitie om behalve een klimaatneutrale ook een groene gemeente te worden. Daarnaast is er natuurlijk ook een samenhangend verhaal nodig over klimaatadaptatie, en uiteindelijk ontkom je als groene gemeente ook niet aan een natuurvisie op het buitengebied. Daarover gaan we weer van ons laten horen, om te beginnen bij het de behandeling van het klimaatbeleidsplan.