Wageningen wordt Regenbooggemeente

In Nederland is een landelijk project Regenboogsteden ontstaan waar Wageningen nog geen onderdeel van was. Daarom diende wij een motie in om hier verandering in te brengen.

 In Nederland is een landelijk project Regenboogsteden ontstaan, waarbij onder andere de Provincie Gelderland en diverse Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten. Wageningen is een multiculturele gemeente, waar we al jaren werken aan een inclusieve maatschappij, waar we de regenboogvlag hijsen en waar we werken aan de sociale acceptatie en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders (afgekort LHBTI’ers) en andere minderheidsgroepen. Het verbaasde ons dan ook dat Wageningen ontbreekt in het rijtje met Regenbooggemeenten. Daarom dienden we afgelopen maandag een motie in om Wageningen uit te roepen tot Regenbooggemeente.

Marisabel: Mijn kinderen hebben meegedaan met de ‘coming out-dag’-activiteiten op 11 oktober 2018 op de middelbare School Pantarijn. Er was voorlichting over seksuele diversiteit op het Pantarijn en basisscholen. Dankzij die voorlichting zei mijn dochter na thuiskomst op harde toon tegen mijn zoon: “Jullie jongens gebruiken zonder na te denken 'homo' als scheldwoord, en dat kan niet meer, ze zijn ook gewoon mensen met gevoelens zoals wij”

GroenLinks constateert dat de acceptatie van LHBTI’ers breder gedragen moet worden, aangezien berichten over intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid tegenover LHBTI’ers nog steeds voorkomen, helaas ook in Wageningen. Daarom riepen we in de motie het college op zich te blijven in zetten voor bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in Wageningen. En waar nodig die aanpak verder te versterken. De motie is unaniem door de raad aangenomen.