Tegenwoordig communiceren we via veel verschillende kanalen online met onze achterban. Via mailings en nieuwsbrieven, via de lokale website en via verschillende social media-kanalen. De Digitale Media Manager voert de eindredactie over alle online communicatie van een lokale afdeling. In samenwerking met de fractie en het campagneteam zorgt de DMM dat de juiste inhoud op het juiste moment op de juiste plek online te vinden is.

Taken waar een DMM zich mee bezig kan houden zijn onder andere het:

  • schrijven en vormgeven van mailings en nieuwsbrieven;
  • ontwerpen van quotecards en andere vormen van online content;
  • opstellen van een online communicatieplan en strategie;
  • voeren van de (eind)redactie over wat wanneer en waar online verschijnt;
  • bijhouden van de lokale website;

Ook is de DMM een belangrijk aanspreekpunt voor het team van het landelijk bureau binnen en buiten campagnetijd.

De rol van DMM is vrijwillig bij GroenLinks Wageningen. We zijn op dit moment aan het kijken of we een breder online team kunnen samenbrengen waar binnen de DMM dan de leiding heeft.

Heb je interesse in de rol van DMM of vragen daarover? Mail dan naar Margreet Breukelaar van het bestuur via m.breukelaar@planet.nl

Heb je interesse om deel uit te maken van het online team, maar niet direct voor de rol als DMM? Dan kun je ook mailen naar Margreet, we kunnen alle hulp gebruiken!