Zonnepark Haarweg

10 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een zonnepark aan de Haarweg. Zonnevelden hebben we nodig om Wageningen klimaatneutraal te krijgen. We willen 50 % energie besparen en we willen zonnepanelen op bijna alle geschikte daken, maar zelfs dan hebben we meer duurzame energie nodig. Een deel daarvan moet in Wageningen zelf opwekt worden, met zonnevelden of windmolens in het buitengebied.

Dat we zonnevelden nodig hebben, betekent niet dat we meteen positief waren over het plan voor het zonnepark aan de Haarweg. Omdat het een ontwikkeling in het buitengebied is, moet er ook een impuls voor natuur en landschap aan gekoppeld zijn en dit kwam in het plan onvoldoende terug. Op aandringen van onder andere GroenLinks is de suggestie van het Wagenings Milieu Overleg om de haag rondom het zonnepark te verbreden naar 5 meter voor een groot deel overgenomen. Ook wordt een deel van de opbrengsten in een nog op te richten landschapsfonds gestort. 

Omwonenden vonden dat het zonnepark erg dicht op hun tuinen was gepland. Naar aanleiding van hun inspraak is het plan aangepast en is de afstand tussen de tuinen en het zonnepark aan de zuidkant vergroot. In de raadsvergadering van 10 december heeft GroenLinks in overleg met initiatiefnemer LC Energy een amendement ingediend om ook aan de westkant de afstand te vergroten.

Meerdere partijen, waaronder GroenLinks, hebben er bij LC Energy op aangedrongen om zo snel mogelijk met de omwonenden in gesprek te gaan over financiële participatie en andere mogelijkheden om mee te profiteren van de opbrengsten.