“ “Knokken voor wat kwetsbaar is” ”

Erik-Jan kwam in 2014 als student Biologie en Bos- en Natuurbeheer in de gemeenteraad, waar hij zich het politieke handwerk snel eigen maakte. Hij heeft een rustige stijl van optreden, is analytisch sterk, en laat zich niet snel van de wijs brengen. Onder zijn rustige voorkomen schuilt echter een enorme drive voor groene en sociale politiek. In de raad heeft hij zich hard gemaakt voor onder andere voldoende studentenhuisvesting en de groene stad met natuur-inclusief bouwen. In 2016 is hij afgestudeerd en nu is hij werkzaam bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Daarnaast is hij actief in de klimaatbeweging.

  • Natuur en landschap
  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Studenten