“ “Knokken voor wat kwetsbaar is” ”

Erik-Jan Bijlveld is namens GroenLinks wethouder Duurzaamheid en Klimaat, Groen en Landschap, Mobiliteit en Openbare Ruimte. Hierbinnen is hij verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Omgevingsvisie, implementatie Omgevingswet
  • Natuur, groen, landschap en landbouw
  • Coördinerend wethouder Duurzaamheid
  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatbeleid en energietransitie (grootschalige opwek, RES)
  • Milieubeleid (inclusief Enkaleiding, Lelystad)
  • Handhaving en vergunningen (ruimtelijk en milieu, exclusief veiligheid en drank- en horecawet)
  • Mobiliteit en infrastructuur: fietsverkeer, openbaar vervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi, infrastructuur, parkeren
  • Openbare werken, riool en water
  • Reststromen en afval