“ Ik ben Marisabel Pardo. Een verbinder in hart en nieren ”

Marisabel groeide op in Bolivia en kwam eind 2002 naar Nederland. Ze studeerde sociale communicatie wetenschappen en volgde daarna ontwikkelingsstudies in Bolivia. Ze werkte voor de Wereldbank en andere ontwikkelingsorganisaties in Bolivia en Peru. Na haar inburgeringcursus behaalde ze haar master in Internationale Ontwikkelingsstudies en richtte Stichting Tinku op. Ze adviseerde het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein als lid van de WMO adviesraad. Sinds mei 2018 zit ze in de gemeenteraad voor GroenLinks Wageningen.

Hier sta ik voor

Marisabel staat voor een duurzaam, gastvrij en inclusief Wageningen. Een Wageningen waar gewerkt wordt aan het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen ongeacht afkomst, geslacht, religie, talenten of beperkingen. Dat betekent dat Wageningen met zijn internationale en multiculturele uitstraling als gemeente ruimte moet bieden aan iedereen om zich verder te ontwikkelen en een volwaardige plek te vinden in onze samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat alle scholen voorlichting geven over seksuele diversiteit, pesten, racisme, mensenrechten en discriminatie. Minderheidsgroepen zoals migranten, vluchtelingen, LHBTI’ers, ouderen, jongeren voelen zich gewaardeerd en worden actief gestimuleerd om deel te nemen in de ontwikkeling en uitvoering  van het beleid in Wageningen. Op deze manier dragen we bij aan de echte participatie van alle Wageningers en samen kunnen we werken aan een mooi, duurzaam en inclusief Wageningen. Een stad voor iedereen!

Wetenswaardigheden

Op dinsdagavond is Marisabel te vinden bij het  Wagenings Internationaal Koor. Een bijzonder koor dat zij 3 jaar geleden heeft opgericht. Ze houd van dansen, zingen en films. Reizen doet zij ook heel graag. Bijna elke jaar gaat ze naar Bolivia om haar ouders en familie te bezoeken.

  • Vluchtelingen
  • Ouderen
  • Eenzaamheid
  • Kwaliteit van onderwijs
  • Participatie