“ Ik wil dat het leven mooi is voor iedereen. ”

Over mij

Ik ben in Bolivia geboren als oudste van 4 kinderen. In 2002 zijn wij, mijn Nederlandse man en mijn eerste zoon, in Wageningen komen wonen. Na mijn inburgeringscursus, heb ik de master International Development Studies aan de WUR gedaan en tijdelijk bij Oxfam Novib gewerkt. Nu coördineer ik verschillende projecten van Stichting Tinku in Bolivia en Peru en werk ik als consulent inburgering via BMC. Ook zing ik graag in het Wagenings Internationaal Koor en wandel ik samen met vriendinnen.

Waarom GroenLinks?

La vida es linda - Het leven is mooi, van de Boliviaanse singer-songwriter Nilo Soruco, is een van de liedjes die we zingen binnen het Wagenings International Koor. 'Het leven is mooi' vat samen wat alle mensen zoeken en willen: een goed leven, liefhebben en bemind worden. Dat is wat ik via de politiek wil realiseren: dat het leven mooi is voor iedereen, zonder onderscheid van sociale klasse, economie religie, talenten of beperkingen. Die motivatie zie ik ook bij GroenLinks en dat heeft mij aangetrokken.

Als raadslid maak ik verschil voor...

Voor veel mensen in mijn netwerk ben ik de eerste en vaak enige persoon die ze kennen met contacten in de gemeenteraad en de gemeente. Daarom wil ik een bruggenbouwer zijn tussen de diverse, multiculturele samenleving van Wageningen en de gemeente. Mijn focus ligt daarbij altijd op het opkomen voor en laten horen van de stem van de kwetsbaren, o.a. ouderen, mensen met een beperking, LHBTIers en migranten in het algemeen. Ik wil mensen met elkaar verbinden en mensen betrekken bij de samenleving, de politiek, de raad en zelfs bij beleid en uitvoering van de Gemeente Wageningen.