“ Ik wil Wageningse jongeren een stem geven in de lokale politiek. ”

Over mij

Ik ben geboren en getogen in Wageningen. Hier heb ik gewoond in de Bloemenbuurt, Julianastraat, Nude, Pomona en nu in de Buurt. Al sinds mijn 13e ben ik geïnteresseerd geweest in de politiek. De vraag die mij toen al bezig hield was hoe we een veilige, eerlijke en rechtvaardige samenleving voor iedereen creëren. Waarden die ik daarin cruciaal vind zijn solidariteit en verbinding. Naar mijn mening het cement van een fatsoenlijke samenleving. Hoe ouder ik werd, hoe meer de politiek trok. Daar zou ik verschil kunnen maken. In 2018 was het zo ver: ik werd voor het eerst tot raadslid verkozen. Naast het raadswerk heb ik ook een studie gedaan en ik werk nu als jurist.

Waarom GroenLinks?

In al mijn jaren in Wageningen heb ik deze stad zien ontwikkelen; op zowel een positieve als een negatieve manier. Wat opvalt is hoe divers Wageningers zijn: je hebt mensen die hier geboren en getogen zijn, mensen die op een later moment hier naartoe verhuizen. Sommige komen uit Nederlandse steden en andere weer uit het buitenland. Maar voor iedereen is of wordt Wageningen een thuis. Ik vind het belangrijk om de verschillende mensen met verschillende achtergronden te verbinden. Ik zie dat ook terug bij GroenLinks.

Als raadslid maak ik verschil voor...

Raadslid zijn zorgt ervoor dat je nog dichter bij de stad staat, maar ook dichter bij de inwoners. Je kunt oprecht iets betekenen. En hoe bijzonder is het om via het raadswerk iets te kunnen doen voor de stad waar ik geboren en getogen ben. Zelf heb ik regelmatig contact met mensen uit de wijken waar ik opgroeide. Ook met Wageningse jongeren. Ze zeggen dat ze zich niet altijd gezien en gehoord voelen als het gaat om ontwikkelingen in de stad. Ik wil daar meer aan doen via de raad, zodat ook hun stemmen een plek krijgen als het gaat om Wageningen.