Rik Hoevers is na terugkomst van een lange carrière in het buitenland, al jaren actief binnen de afdeling. Na zich te hebben ingezet in de landbouwwerkgroep en als afdelingsvoorzitter wil Rik meer in het politieke krachtenveld actief worden. De afgelopen jaren heeft hij zich ook ingezet voor maatschappelijke debatten rondom TTIP en sport. Rik zijn expertise zit daarnaast ook op de groene onderwerpen.

  • Sport
  • Kennisintensieve sector
  • Wijkgericht werken