In de afgelopen periode heb ik als steunfractielid kunnen meedraaien in de politiek. Voornamelijk het sociaal domein, met name participatie en werkgelegenheid, is voor mij een belangrijk onderwerp, waarmee ik persoonlijk veel ervaring heb. Ook het onderwerp wonen gaat mij aan het hart en wil ik graag mijn mening in naar voren brengen. Ook wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een goede werksfeer in de fractie.