Betaald werk kan een oplossing zijn om armoedevrij te kunnen leven. Maar we willen dat Wageningers werk doen waar ze gelukkiger van worden. Wij vertrouwen mensen op hun bijdrage aan de samenleving. We willen dat daar zo vaak mogelijk een fatsoenlijke financiële vergoeding tegenover staat.

We hebben al veel bereikt in Wageningen. De armoedeondersteuning is behouden en zelfs flink uitgebreid. Door vroegtijdige signalering voorkomen we problematische schulden zo veel mogelijk en als ze toch ontstaan, dan is er hulpverlening in Wageningen. Wageningen was de eerste gemeente die begonnen is met een vertrouwensexperiment met de bijstand.

GroenLinks wil dat de gemeente ook mensen die in verborgen werkeloosheid leven ondersteuning biedt bij het zoeken naar passend werk. Wij willen Wageningse bedrijven (meer) betrekken bij het creëren van werk voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en wij willen een bijstand die gebaseerd blijft op vertrouwen, ook na afloop van het vertrouwensexperiment.