GroenLinks wil dat er voor iedereen wat te beleven is op het gebied van cultuur. Wij willen dat de gemeente goed kijkt of het culturele aanbod in Wageningen breed genoeg is, en dit zo nodig aanpast. Cultuur is geen luxegoed, maar broodnodig.

We willen een poppodium in Wageningen en daarom moet de gemeente de initiatiefnemers voor een poppodium op de plek van het oude postkantoor blijven ondersteunen.

Na het faillissement van 't Venster hebben we de cultuureducatie op scholen weten te behouden en de toekomst van Movie W veiliggesteld. Wij willen goede en toegankelijke cultuureducatie, zowel op school als daarbuiten, waarbij de gemeente de docenten ondersteunt bij het organiseren van dat onderwijs.