Carleen van den Anker

Gastvrij Wageningen

Wageningen heeft vele gezichten. Een internationale stad met internationale studenten , phd-ers en vluchtelingen. De stad telt zo’n 135 nationaliteiten, allemaal inwoners van dezelfde stad en deel van dezelfde gemeenschap. We bieden iedereen een welkom in Wageningen en we stimuleren ontmoetingen. In onze stad is er geen ruimte voor discriminatie of uitsluiting.

We bieden statushouders goede huisvesting en een inrichting. We geven ze de ruimte om zich verder te ontwikkelen en een volwaardige plek te krijgen in onze samenleving en ze krijgen begeleiding bij werk en scholing. Asielzoekerskinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs, ook in het opvangcentrum. COA en gemeente hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het principe ‘geen mensen op straat’ geldt in Wageningen onverminderd.

Nu Wageningen University start met Engelstalige bachelors, is het belangrijker dan ooit om eenzaamheid onder (internationale) studenten tegen te gaan. GroenLinks ziet hier een actieve rol voor de gemeente.

De gemeente moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet communiceren in het Nederlands en in het Engels. De website en andere communicatievormen moeten gebruiksvriendelijk zijn voor mensen met een beperking.

GroenLinks wil voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, racisme, mensenrechten en discriminatie, op alle scholen in Wageningen.

Meer weten?

Klik hier voor ons volledige verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma