We bieden statushouders goede huisvesting en een inrichting. We geven ze de ruimte om zich verder te ontwikkelen en een volwaardige plek te krijgen in onze samenleving en ze krijgen begeleiding bij werk en scholing. Asielzoekerskinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs, ook in het opvangcentrum. COA en gemeente hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het principe ‘geen mensen op straat’ geldt in Wageningen onverminderd.

Nu Wageningen University start met Engelstalige bachelors, is het belangrijker dan ooit om eenzaamheid onder (internationale) studenten tegen te gaan. GroenLinks ziet hier een actieve rol voor de gemeente.

De gemeente moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet communiceren in het Nederlands en in het Engels. De website en andere communicatievormen moeten gebruiksvriendelijk zijn voor mensen met een beperking.

GroenLinks wil voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, racisme, mensenrechten en discriminatie, op alle scholen in Wageningen.