GroenLinks staat voor het vertrouwen in mensen en heeft een positief mensbeeld. We investeren in eigen regie en zijn er voor iedereen die daar hulp bij kan gebruiken. We bieden zorg op maat met ruimte voor creatieve oplossingen. Mensen weten zelf wat werkt en wat niet. Daarom is het nieuwe beleid Samen Wageningen samen met de stad gemaakt. 

Zorg gaat niet alleen over ziekte bestrijden, maar ook over gezond zijn en blijven. Volwaardig meedoen in de samenleving is daarbij vanzelfsprekend. We willen meer inzetten op preventie, door beter gebruik van groen en cultuur, en het bevorderen van bewegen en gezond eten.