De gemeente werkt samen met inwoners. Zij betrekt inwoners vroeg bij nieuw beleid en projecten en is vooraf duidelijk over de rol van de betrokken inwoners. Goede voorbeelden zijn SamenWageningen, het Klimaatplan en het Groenbeleid. Wij willen dat alle hierbij betrokken kunnen zijn. Jongeren bij onderwerpen belangrijk voor jongeren, kinderen bij onderwerpen voor kinderen en tijdelijke inwoners bij onderwerpen voor hen. Zoals een wijk-kijk met kinderen om de speelplekken te inspecteren. De gemeente legt (vervolgens) haar besluiten helder en goed uit en vertelt inwoners hoe zij met hun inbreng is omgegaan.

De gemeente is een goede dienstverlener. Ambtenaren denken mee. Het vraagstuk van de inwoner staat centraal. De gemeente is er voor al haar inwoners en communiceert daarom in het Nederlands en in het Engels. De website en andere communicatievormen zijn ook gebruiksvriendelijk voor mensen met een beperking.

De gemeente geeft inwoners de ruimte en ondersteunt hen in het verder vormgeven van de stad evenals het behouden van de kwaliteiten van de stad en haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en beheer van het groen door de buurt, het vormen van een energie-of zorg coöperatie of het actievoeren voor een mooie, stille omgeving. Of de mogelijkheid om leefstraten te realiseren: in overleg met de buurt tijdelijk de straat autovrij maken, zodat ze er activiteiten kunnen organiseren.