Wageningen is in 2030 klimaatneutraal en aardgasvrij. GroenLinks doet dat op een sociale manier. Inwoners, organisaties en ondernemers met een kleine beurs moeten kunnen meedoen in de verandering naar een klimaatneutraal en aardgasvrij Wageningen. Juist zij moeten de voordelen plukken van duurzame investeringen. Of het nu gaat over klimaatneutraal wonen of goed en duurzaam vervoer. Zij verdienen daarom extra ondersteuning. We bieden ze de helpend hand.

Ook mobiliteit moet in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. We zetten vol in op schoon vervoer, zoals de fiets, beter openbaar vervoer, elektrische deelauto’s en het voorkomen van onnodig woon-werkverkeer. Aanlag van nieuw asfalt wordt tot een minimum beperkt. De auto wordt een optie voor als het echt niet anders kan.

In 2030 zijn we niet klaar. Om het in Parijs afgesproken doel te halen dat de aarde maximaal 1,5 graden opwarmt, willen we dat Wageningen in 2040 energieneutraal is: alle energie wekken we binnen Wageningen duurzaam op. We zetten hiervoor in op energiebesparing en op een mix van duurzame bronnen, zoals bodemwarmte, zonne-energie én windenergie. Voorwaarde is dat alle Wageningers de kans krijgen van de opbrengsten te profiteren. We doen dit samen met de stad. Wij willen een eerlijke verandering waarin iedereen mee kan doen.