De afgelopen tien jaar is het aantal studenten in Wageningen meer dan verdubbeld en de studentenaantallen blijven stijgen. Er zijn weliswaar veel studentenkamers bijgekomen, toch dreigt er nog steeds een kamertekort. GroenLinks wil dat alle studenten die dat willen op kamers kunnen wonen in Wageningen, of eventueel (tijdelijk) in een van onze buurgemeenten. Om dit te garanderen, moeten we de komende jaren blijven bijbouwen voor studenten.

Ook het aantal fietsers richting de campus is enorm toegenomen. Dit veroorzaakt onveilige situaties en lange wachttijden bij kruispunten. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen is een betere fietsbereikbaarheid van de campus onze prioriteit.