Afgelopen drie jaar heeft de raad zich te veel laten gijzelen door de onzekerheid over de financiële bijdragen vanuit het Rijk. Nu is duidelijk dat we extra geld van het Rijk gaan krijgen. Afgelopen raadsvergadering heeft GroenLinks daarom ingezet op de volgende punten. Voorstellen hierover zijn aangenomen door de gemeenteraad.

Voorgenomen bezuinigingen op natuur- en milieueducatie hebben we teruggedraaid. IVN Het Groene Wiel betrekt alle Wageningse kinderen bij duurzaamheid en gaat met ze de natuur in, ook de kinderen die daar met hun ouders niet komen.

We maken geld vrij voor investeringen in het groen en de openbare ruimte. Vaak zien we dat bij ruimtelijke ontwikkelingen er nauwelijks budget is om te investeren in robuust groen. Met een veranderend klimaat wordt het nog belangrijker om te investeren in leefbare wijken.

2800 Wageningers leven in armoede, waarvan 500 kinderen en jongeren. Bij het aanpassen van onze armoederegelingen gaan we niet bezuinigen op deze groep, maar moeten we er juist voor zorgen dat Wageningse kinderen zonder zorgen om geld kunnen opgroeien.

In het verleden is fors bezuinigd op cultuur. Nu gaan we cultuur een extra impuls te geven. We investeren culturele activiteiten en in huisvesting daarvoor, zoals oefenruimtes of een culturele broedplaats.

Zo blijven we werken aan een groen en sociaal Wageningen.