Uit de Raad: Armoede aanpakken

Uit de Raad door Erik-Jan Bijleveld

Wanneer je dagelijks financiële zorgen hebt, is meedoen aan de samenleving moeilijk. Daarom wil GroenLinks armoede zo veel mogelijk voorkomen en verhelpen. Wageningen heeft de armoede in de gemeente in kaart gebracht. Wageningen heeft gelukkig ruimhartige armoederegelingen, toch leven 2800 Wageningers in armoede. 500 daarvan zijn kinderen en jongeren, die daardoor niet zorgeloos kunnen opgroeien. Dit zijn schrikbarende aantallen. Armoede is vaak een structureel probleem met langdurige consequenties. In tijden waarin de gemeente zelf in financieel zwaar weer zit, moeten we juist deze mensen niet uit het oog verliezen.

Dit kunnen we niet alleen, want als het om armoede gaat, voeren we vooral landelijke beleid uit. Opvolgende regeringen hebben hebben bijvoorbeeld de bijstandsuitkeringen niet mee laten groeien met de prijsstijgingen. In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat we dan stemmen bepaalt veel voor het aanpakken van de armoede in Wageningen. Het nieuwe kabinet moet zorgen dat niemand in armoede hoeft te leven en ons de ruimte geven onze inwoners vanuit vertrouwen tegemoed te treden. Het nieuwe kabinet moet oog hebben voor de financiële situatie van gemeenten, zodat we niet langer hoeven te bezuinigen, maar weer kunnen investeren in een groen en sociaal Wageningen.