Nieuws

Wageningen gaat natuurinclusief bouwen

Bij de behandeling van de kadernota heeft GroenLinks een motie ingediend om voortaan natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen door gemeenteraad. Dit betekent dat groen en ecologie vanaf nu in het begin van alle planvorming meegenomen worden.

Lees verder

Meedoen met de fractie: Costerweg 65, Ireneplan en studentenhuisvesting

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politieke avond staan er twee nieuwe onderwerpen op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie. Op maandag 4 september zullen we deze onderwerpen voor het eerst bespreken in de fractievergadering, op 11 september worden ze voor het eerst behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Deze onderwerpen en onze woordvoerders zijn:
- Uitgangspunten Costerweg 65 (Wim Haver)
- Uitgangspunten Ireneplan (Wim Haver)
- Vraag en aanbod studentenhuisvesting (Erik-Jan Bijleveld)

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over brandveiligheid stallen

Mede naar aanleiding van een aantal recente incidenten en verontrustende berichten in de pers over brandveiligheid van stallen en het enorme dierenleed dat gepaard gaat met stalbranden heeft GroenLinks een aantal vragen gesteld over de brandveiligheid van stallen in Wageningen. We willen graag weten of de gemeente zicht heeft op de situatie is Wageningen. Indien dat niet zo is, dan vragen we het college om een quick scan te laten uitvoeren.

Lees verder

GroenLinks vraagt om extra geld voor de binnenstad

De Bergstraat is tegenwoordig een levendig onderdeel van de binnenstad, met vrijwel geen leegstand meer

Bij de behandeling van de Kadernota heeft GroenLinks samen met de Stadspartij een amendement ingediend om de Stichting Ondernemerfonds Wageningen (SOW) niet eenmalig maar voor twee opeenvolgende jaren een extra bedrag toe te kennen. In het verleden was de fractie kritisch ten op zichte van de SOW. Sinds een aantal veranderingen heeft plaatsgevonden, zoals verjonging van het bestuur en grotere betrokkenheid van kleinere ondernemers, zijn we positief over de instelling en de activiteiten van de Stichting. Concreet betekent ons amendement dat de SOW niet alleen in 2017 vanuit de gemeente € 25.000 krijgt, maar ook in 2018.

Lees verder

Reuzenberenklauw in de ban

Op 2 augustus 2017 heeft de Europese Unie de reuzenberenklauw op de lijst van te bestrijden invasieve exoten gezet, samen met onder andere de reuzenbalsemien. Dit betekent dat de lidstaten de plicht hebben deze exoot te bestrijden. Ook is er een verbod op de invoer, de verkoop, de teelt en het gebruik van de planten. Gemeenten moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan. Ook in Wageningen zal de gemeente een actiever beleid moeten voeren. GroenLinks heeft juli van dit jaar nog vragen gesteld over het beleid van de gemeente rond de reuzenberenklauw.

Lees verder

Wageningen voorop... straks ook in het groen?

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van de fractie van GroenLinks, uitgesproken door fractievoorzitter Hettie van Nes bij de behandeling van de Kadernota 2017

De fractie van GroenLinks is trots op het college, dat er in is geslaagd om een grote ombuiging op een verstandige wijze te realiseren. De prioriteiten liggen op de goede plek: bij beleid dat past bij een gemeente met zorg voor zijn inwoners, voor zijn omgeving en voor de toekomst. Natuurlijk moet het geld wel ergens vandaan komen, want van het rijk komt het niet - integendeel, is wel gebleken - en de Ozb verhogen doen we evenmin. We staan achter de keuzen die het college heeft gemaakt.

Lees verder