Nieuws

Kom op 11 november naar Lelystad Airport en laat je stem horen!

GroenLinks Wageningen is tegen de geplande laagvliegroutes over de Veluwe en het Binnenveld, omdat daarmee natuur en woongenot worden opgeofferd, zodat Lelystad Airport kan worden geopend. Een fatsoenlijke MER ontbreekt. GroenLinks wil eerst een goed onderzoek en daarna een herindeling van het luchtruim boven Nederland voordat er wordt gevlogen. Op 11 november organiseren 4 actiegroepen een manifestatie op Lelystad Airport. GroenLinks Wageningen ondersteunt de oproep door burgers op te roepen in beweging te komen tegen de slechte laagvliegroutes-plannen.

Informatie:
Wat: Manifestatie tegen laagvliegroutes
Waar: Lelystad Airport
Wanneer: zaterdag 11 november
Tijdstip: 10.00 verzamelen, het duurt tot 12.00
Meenemen: Iets om op te blazen, we gaan Lelystad Airport afblazen!

Lees verder

Meedoen met de fractie: uitgangspunten oude postkantoor

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politieke avond staat er nieuw onderwerp op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie. Op maandag 13 november zullen we dit onderwerp voor het eerst bespreken in de fractievergadering, op november wordt het voor het eerst behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Dit onderwerp en de woordvoerder zijn:
- Uitgangspunten oude postkantoor (Hettie van Nes)

Lees verder

Ben jij straks raadslid voor GroenLinks in Wageningen?

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Wageningse raad heeft 25 zetels. Op dit moment zitten er op vijf daarvan raadsleden van GroenLinks. GroenLinks zoekt actieve progressieve Wageningers die als volksvertegenwoordiger samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de ideeën van GroenLinks Wageningen voor een groenere en socialere stad dichterbij willen brengen. Ook de huidige raadsleden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Lees verder

Thema-avond over natuur en landschap rondom Wageningen

Woensdagavond 25 oktober organiseert GroenLinks Wageningen een thema-avond over de natuur en het landschap rondom Wageningen. Zes studenten van Wageningen University hebben in opdracht van GroenLinks onderzocht hoe we de natuur- en  landschapswaarden van ons buitengebied kunnen versterken. Zij hebben het huidige beleid onder de loep genomen en bij de gemeente en verschillende belangenorganisaties geïnventariseerd welke ideeën er zijn. In het eerste deel van deze avond zullen zij hun resultaten presenteren. Na een korte pauze kunnen de aanwezigen, waaronder de belangenorganisaties die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, uitgebreid met elkaar in discussie over knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De uitkomsten van deze avond willen we gebruiken voor het ontwikkelen van een integrale visie voor het buitengebied.

De thema-avond is van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Stadhuis.

Open brief: Provincie Gelderland passeert lokale democratie

Zes Wageningse fracties, SP, GroenLinks, Hart voor Wageningen, ChristenUnie, Stadspartij en D66, hebben vandaag in een open brief hun ongenoegen geuit over de manier waarop de provincie Gelderland met de gemeente Wageningen is omgegaan in het bereikbaarheidsdossier. De tekst van deze brief is hieronder te lezen.

Lees verder