Nieuws

Precariobelasting nog niet gecompenseerd

Het is niet gelukt om een voorstel om inwoners van Wageningen te compenseren voor de precariobelasting die Vitens doorberekent, aangenomen te krijgen. D66 verraste de andere coalitiepartijen door te elfder ure tegen het voorstel om te compenseren te stemmen. Zo staan vooral diegenen die het financieel toch al zwaar hebben in de kou. Hiermee is een afspraak uit het coalitieakkoord gebroken en daar hebben wij het erg moeilijk mee.

Lees verder

Voorlopige criteria voor zonneparken

Een voortvarend klimaatbeleid is één van de speerpunt van GroenLinks. Daarbij moeten we zorgvuldig met ons landschap omgaan. Daarom hebben we voorgesteld om, tot er een visie voor het buitengebied ligt, alleen plannen voor zonneparken uit te werken binnen een Pilot Energiek Landschap. Zo kunnen we voortvarend aan de slag met de energietransitie én onderzoeken, samen met o.a. de WUR en natuurorganisaties, hoe de opbrengsten van een zonnepark gebruikt kunnen worden om het omliggende landschap te versterken. Ook hebben we er op aangedrongen zo snel mogelijk te beginnen met de visie.

Lees verder

Meedoen? Meld je nu aan voor huis-aan-huizen en campagne voeren!

Wil je meedoen met GroenLinks? In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 mei gaan we langs de deuren in Wageningen. Als zoveel mogelijk mensen meehelpen, dan gaan we nog heel veel zwevende kiezers over de streep halen! Elk uurtje van jouw hulp wordt hierbij enorm gewaardeerd. Geef je hier op!

Ledenavond Grebbedijk: 11 april

Wil jij met de fractie van GroenLinks meedenken over de Grebbedijk? Graag, want alle input is welkom! Op donderdagavond 11 april hebben we een open inloopavond, waar de fractie met jou in gesprek wil om je vragen te beantwoorden, je mening te peilen en je opmerkingen/zorgen te bundelen.

Lees verder

Meldpunt vuurwerkoverlast

Vuurwerk hoort voor veel mensen bij het vieren van Oud&Nieuw, maar het gaat helaas ook vaak gepaard met overlast voor mens en dier. Daarom heeft GroenLinks Wageningen het meldpunt voor vuurwerkoverlast eind december 2018 geopend. Hier konden inwoners van Wageningen (naast een melding bij de politie) hun overlast kenbaar maken.

Lees verder