Nieuws

Ledenavonden - wat vindt u interessant?

Ook in het nieuwe jaar willen we verder gaan met het organiseren van thema-avonden/ledenavonden. Om een beter beeld te krijgen van de interesses van onze leden vragen we u dit formulier in te vullen. Zo kunnen we thema-avonden organiseren die aansluiten bij uw voorkeuren! Klink hier voor het formulier

Ledenavond over de gemeentebegroting 31 oktober

Binnenkort start de behandeling van de programmabegroting 2020-2023. Bij de kadernota eerder dit jaar is aangegeven dat zonder ingrepen er een tekort op jaarbasis is van ca 5 miljoen. Bij de kadernota zijn afspraken gemaakt over welke mogelijke ingrepen er verder uitgewerkt zouden worden. Dat loopt uiteen van verhogen van lokale belastingen en heffingen tot bezuinigingen op het sociaal domein en subsidies.

Lees verder

Ga mee op fietstocht door Wageningen!

Om (nieuwe) leden een inkijkje te geven in - voor Wageningen - actuele en historische thema’s en de visie van GroenLinks op die onderwerpen hebben twee enthousiaste leden een fietstocht uitgezet! Zij zullen je meenemen langs plaatsen die te maken hebben met gemeentelijke, provinciale maar ook landelijke politiek. De ideale manier om kennis te maken met de GroenLinks politiek in Wageningen door de jaren heen op een leuke manier. Dit alles wordt afgesloten met een gezellige borrel op Linksboven (het pand van GroenLinks in Wageningen).

Lees verder