Nieuws

Meedoen met de fractie: uitgangspunten oude postkantoor

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politieke avond staat er nieuw onderwerp op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie. Op maandag 13 november zullen we dit onderwerp voor het eerst bespreken in de fractievergadering, op november wordt het voor het eerst behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Dit onderwerp en de woordvoerder zijn:
- Uitgangspunten oude postkantoor (Hettie van Nes)

Lees verder

Ben jij straks raadslid voor GroenLinks in Wageningen?

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Wageningse raad heeft 25 zetels. Op dit moment zitten er op vijf daarvan raadsleden van GroenLinks. GroenLinks zoekt actieve progressieve Wageningers die als volksvertegenwoordiger samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de ideeën van GroenLinks Wageningen voor een groenere en socialere stad dichterbij willen brengen. Ook de huidige raadsleden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Lees verder

Thema-avond over natuur en landschap rondom Wageningen

Woensdagavond 25 oktober organiseert GroenLinks Wageningen een thema-avond over de natuur en het landschap rondom Wageningen. Zes studenten van Wageningen University hebben in opdracht van GroenLinks onderzocht hoe we de natuur- en  landschapswaarden van ons buitengebied kunnen versterken. Zij hebben het huidige beleid onder de loep genomen en bij de gemeente en verschillende belangenorganisaties geïnventariseerd welke ideeën er zijn. In het eerste deel van deze avond zullen zij hun resultaten presenteren. Na een korte pauze kunnen de aanwezigen, waaronder de belangenorganisaties die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, uitgebreid met elkaar in discussie over knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De uitkomsten van deze avond willen we gebruiken voor het ontwikkelen van een integrale visie voor het buitengebied.

De thema-avond is van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Stadhuis.

Open brief: Provincie Gelderland passeert lokale democratie

Zes Wageningse fracties, SP, GroenLinks, Hart voor Wageningen, ChristenUnie, Stadspartij en D66, hebben vandaag in een open brief hun ongenoegen geuit over de manier waarop de provincie Gelderland met de gemeente Wageningen is omgegaan in het bereikbaarheidsdossier. De tekst van deze brief is hieronder te lezen.

Lees verder

Provincie Gelderland ontneemt gemeente haar rol in bereikbaarheid

De provincie Gelderland wil een weg over de Campus aanleggen en zet de gemeente daarbij buiten spel. Tijdens de commissievergadering in de provincie op 13 september bleken de Provinciale Staten dat in meerderheid te willen. De collegepartijen CDA, VVD, D66 en PvdA en oppositiepartij SGP staan achter het plan. Wat nu nog rest is een volgende provinciale bespreking over de manier waarop dit inpassingsplan precies wordt uitgevoerd.

GroenLinks heeft zich verbaasd over de manier waarop het voorstel in de commissie werd gepresenteerd. We konden ons niet aan de indruk onttrekken dat er voor de provincie eigenlijk maar één uitkomst acceptabel was. Fractievoorzitter Joa Maouche van GroenLinks Gelderland meldde op twitter dat de escalatie voorkomen had kunnen worden als de provincie in plaats van de gemeente te overrulen had gekozen voor versterken van het proces.

Lees verder

Introductieworkshop gemeentepolitiek

Gesprek tussen raadsleden en inwoners over de bereikbaarheid van Wageningen

GroenLinks Wageningen organiseert een introductieworkshop gemeentepolitiek van twee avonden: donderdagavond 21 september en maandagavond 25 september. Deze workshop van twee avonden is bedoeld voor alle Wageningers die iets meer willen weten over de Wageningse politiek. Ook is de workshop een goede manier om kennis te maken met het raadswerk voor mensen die zich willen oriënteren op het fractielidmaatschap, of op een andere manier politiek betrokken willen zijn.

Lees verder