Nieuws

Bram van Ojik bij aftrap campagne GroenLinks

Feestelijke aftrap campagne GroenLinks Wageningen

De verkiezingscampagne van GroenLinks gaat op donderdag 8 februari om 20.30 uur van start met een groot feest in Luca, voorheen Het Gat, aan de Heerenstraat. Tweede Kamerlid Bram van Ojik, de voorganger van Jesse Klaver bij GroenLinks, zal speechen. Lijsttrekker Lara de Brito presenteert het nieuwe verkiezingsprogramma en trapt de campagne af. Iedereen is uitgenodigd voor dit feest.

Na de officiële opening verzorgen Tante Ans en de Bosduvels de muziek. Daarna nemen de DJ’s De La Niets de regie over en zorgen voor een spetterende dansavond.

Lees verder

Ruimtelijke kwaliteit van Wageningen vogelvrij?

Op basis van een motie die met krappe meerderheid in de raad werd aangenomen, bespreekt de raad nu een voorstel om in vrijwel de hele stad de welstand af te schaffen.  Het college stelt nu voor om alleen nog voor het centrum binnen de gracht, voor de Generaal Foulkesweg en voor monumentenverbouwingen een welstandstoets voor te schrijven. Voor de overige delen van de stad geldt het bestemmingsplan dat wel bouwvlak en hoogte vastlegt, maar geen ruimtelijke kwaliteit. GroenLinks vindt dat de kwaliteit van de woonomgeving democratisch moet worden bepaald en niet door een huiseigenaar naar eigen goeddunken. Wanneer aanpassingen aan de straatzijden van woningen en kantoren worden getoetst aan schoonheid en passendheid, houden we een leefbare mooie stad, met al onze prachtige wijken. Vooral in de vooroorlogse wijken en de toegangswegen is deze toets nodig. GroenLinks vindt de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) een nuttige onafhankelijke adviescommissie die meedenkt met architect en opdrachtgever en er voor zorgt dat nieuwe bouwplannen passend zijn in de omgeving en de kwaliteit daarmee vasthouden. Met een beeldkwaliteitsplan en minder gedetailleerde voorschriften waarop zij toetsen, kan het advies tot hoofdzaken worden beperkt.

Lara de Brito lijsttrekker GroenLinks

Lara de Brito is gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks. De leden van GroenLinks stemde woensdag unaniem en met luid applaus voor Lara de Brito als lijsttrekker van GroenLinks. Lara de Brito: “Ik ben heel blij het vertrouwen van de leden en met een hele sterke lijst waar ik veel vertrouwen in heb. Samen gaan we ervoor om GroenLinks opnieuw een van de grootste partijen van Wageningen te maken.”

Lees verder

Lezing kwetsbaarheid bij ernstige psychiatrische aandoeningen

Op 31 oktober hield wethouder Lara de Brito een lezing tijdens het kennisfestivel Helden van de Wijk. Dit is een jaarlijks evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen. Het is georganiseerd door Resilience+ in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en vele andere partners. De lezing werd erg enthousiast ontvangen.

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018
Bij de opening van het Kennisfestival Helden van de Wijk is ook het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd. Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Het voorwoord is geschreven door wethouder Lara de Brito. U kunt hier het inkijkexemplaar inzien.

ALV 13 december

13 december is er een ALV van GroenLinks Wageningen. Het belangrijkste agendapunt van deze vergadering is het vaststellen van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De kandidatencommissie zal toelichten hoe de conceptlijst tot stand is gekomen. Daarna zullen de kandidaten zich presenteren aan de leden en de leden kunnen verhelderende vragen stellen. Tot slot stellen de leden de lijst vast.

Alle leden van GroenLinks Wageningen zijn van harte uitgenodigd en we hopen op een mooie opkomst voor deze belangrijke vergadering!

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)