Nieuws

GroenLinks politieke avond “groei en ontwikkeling van Wageningen”

Met het oog op het verkiezingsprogramma 2018 – 2021 organiseert GroenLinks Wageningen 14 juni een gespreksavond over de groei en ontwikkeling van Wageningen. We beginnen met een terugblik: wat waren de grote ontwikkelingen in Wageningen de laatste tien – vijftien jaar? Wat heeft de groei van Wageningen betekend voor het woningaanbod, ruimte en natuur, maatschappelijke voorzieningen, sociale verbinding en economie? Wat vinden wij daarvan en wat kunnen we hiervan leren voor toekomstige ontwikkelingen? Hierover willen we graag met iedereen die interesse heeft in de ontwikkeling van Wageningen van gedachten wisselen.

Voor wie: iedereen met interesse in de ontwikkeling van Wageningen
Wanneer: woensdagavond 14 juni van 20.00 tot 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30
Waar: Odensehuis, Hesselink van Suchtelenweg 6b (voormalig landmeetkunde)

Lees verder

Naar een socialere bijstand

GroenLinks wil een sociale bijstand, die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Met nadruk op wat mensen wél kunnen en daarin investeren. Daarin moeten recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang centraal staan. We willen af van de  mentaliteit van "eigen-schuld-dikke-bult", met strenge controles, sancties en boetes. We willen minder repressie en meer vertrouwen. Want een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Daarom zijn we blij dat het ons college gelukt is om samen met drie andere gemeenten voorloper te blijven, op zoek naar een andere Participatiewet.

Lees verder

Meedoen met de fractie: rekenkamerrapport cliëntervaring WMO-beleid

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politiek avond staat er een nieuw onderwerp op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie: het rekenkamerrapport over de cliëntervaringen van het WMO-beleid. Op maandag 12 juni zullen we dit onderwerpen bespreken in de fractievergadering, op 19 juni wordt het behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Wil je meedenken over dit rekenkamerrapport? Neem dan contact op met onze woordvoerder op dit onderwerp, Hettie van Nes.

Lees verder

Het persoonlijke verhaal van wethouder Lara de Brito bij de ceremonie rond de ontsteking van het Bevrijdingsvuur op 4 mei in Wageningen

4 en 5 mei heeft dit jaar als thema ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Toen ik dat hoorde moest ik aan deze man denken: Albie Sachs. Nelson Mandela kent iedereen, maar bijna niemand kent deze anti-Apartheidsstrijder die een aanslag op zijn leven ternauwernood overleefde. Op die ochtend, toen zijn auto ontplofte in hartje Maputo, de hoofdstad van Mozambique, waar hij in ballingschap leefde, was ik onderweg naar school. Elf jaar was ik. Het beeld van de auto waar nog rook uit komt vlak na de ontploffing, zal ik nooit vergeten. Sachs verloor zijn rechterarm en werd blind aan een oog. Wat mij vergezeld is het plaatje van de altijd lege mouw, maar ook, zoals hij het zelf noemt, zijn zachte wraak, de zachte wraak van verzoening. Tijdens het verzoeningsproces van Zuid-Afrika was Sachs heel belangrijk. Later, als hoge rechter, heeft hij veel bereikt op het terrein van mensenrechten. Voor mij heeft Albie Sachs iets tijdloos, hij verbindt wat ik waardevol vind, met wie ik nu ben en waar ik vandaan kom.

Lees verder

Meedoen met de fractie: Kadernota

De komende weken gaat de gemeenteraad de kadernota behandelen. De kadernota is de opmaat naar de begroting en in de kadernota wordt in hoofdlijnen besloten over het (nieuwe) beleid en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Ben je lid van GroenLinks en wil je met de fractie meepraten over de kadernota? Dat kan! Neem dan even contact op met fractievoorzitter Hettie van Nes.

De kadernota wordt op de volgende data behandeld:
- Dinsdag 30 mei: technische vragenmarkt
- Dinsdag 6 juni: rondetafelgesprek met burgers en rondetafelgesprek met het college
- Maandag 12 juni: fractievergadering
- Dinsdag 20 juni: Algemene Beschouwingen
- Maandag 26 juni: fractievergadering
- Dinsdag 4 juli: tweede ronde debat en stemmingen

Lees verder

Ideeën zat voor cultuur in Wageningen

Willen we het lege pand van het postkantoor gebruiken voor een poppodium en cultuuronderwijs? Zijn er andere ideeën over een cultuurplantsoen? De gemeenteraad sprak er over met een tafel vol kunstenaars, artiesten en muzikanten. Ideeën zat, bleek al snel. En ook dat onderlinge samenwerking belangrijk is om regionaal aantrekkelijk te worden. Een gezamenlijk pand is dan eerder een middel dan een doel, werd gezegd. De drive was groot, raadsleden werden er blij van.

Lees verder