Nieuws

Meedoen? Meld je nu aan voor huis-aan-huizen!

Wil je meedoen met GroenLinks? In aanloop naar de Provinciale verkiezingen van 20 maart gaan we langs de deuren in Wageningen. Als zoveel mogelijk mensen meehelpen, dan gaan we nog heel veel zwevende kiezers over de streep halen! Elk uurtje van jouw hulp wordt hierbij enorm gewaardeerd. Geef je hier op!

Aula van de WUR volop in de aandacht

De publieke tribune was overvol tijdens de politieke avond van 14 januari. Aan de orde was de toekomst van de Aula van de WUR. De WUR heeft meerdere partijen gevraagd met plannen te komen en er twee van geselecteerd. Omdat dit een belangrijke plek is in de stad, heeft de Raad aangegeven graag in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij de herontwikkeling ervan. Daarom ging de Raad met het College in gesprek over de uitgangspunten voor de deze locatie. GroenLinks wil dat de aula een bruisende plek wordt, een nieuwe publiektrekker met bijvoorbeeld volop aandacht voor de vrede en vrijheid, voor de wereldvoedselproductie en voor muziek en cultuur: Vrede, Voedsel en Vermaak. En met behoud voor de monumentale gebouwen, de aula zelf en de achterliggende oude bibliotheek van de WUR. Om dit te bereiken wil GroenLinks voor de uitwerking van de plannen alle actoren in de stad en de inwoners de kans geven mee te doen. Het was fijn dat alle fracties ongeveer op een lijn stonden. De partijen die de WUR gaat vragen de plannen verder uit te werken waren in het publiek aanwezig en werden door alle raadsleden uitgedaagd er samen met de stad wat moois van te maken.

Wageningen wordt Regenbooggemeente

In Nederland is een landelijk project Regenboogsteden ontstaan waar Wageningen nog geen onderdeel van was. Daarom diende wij een motie in om hier verandering in te brengen.

Lees verder

Vuurwerkoverlast

Vuurwerk! Voor de een een feest om af te steken en voor de ander een (grote) ergernis. Veel mensen ervaren overlast rondom het afsteken van vuurwerk, met name in de weken voorafgaand aan oudjaar. Mensen en dieren schrikken regelmatig, kunnen angstig worden en kunnen de buurt als onveiliger ervaren. Reden genoeg voor GroenLinks om een meldpunt vuurwerkoverlast in te stellen. Via https://wageningen.groenlinks.nl/vuurwerkoverlast kunnen Wageningers vuurwerkoverlast melden.

Lees verder

Kirpestein

Studentenhuisvester Idealis is van plan om studentenkamers te bouwen op Kirpestein. GroenLinks is blij dat er daarmee eindelijk een invulling komt voor een gebied dat al jarenlang door velen ‘het lelijkste stukje van Wageningen’ wordt genoemd. Met 128 kamers wordt het best een flink gebouw voor dit kleine driehoekje, wat zeker voor de direct omwonenden een grote verandering is.

Lees verder