Nieuws

Provincie Gelderland ontneemt gemeente haar rol in bereikbaarheid

De provincie Gelderland wil een weg over de Campus aanleggen en zet de gemeente daarbij buiten spel. Tijdens de commissievergadering in de provincie op 13 september bleken de Provinciale Staten dat in meerderheid te willen. De collegepartijen CDA, VVD, D66 en PvdA en oppositiepartij SGP staan achter het plan. Wat nu nog rest is een volgende provinciale bespreking over de manier waarop dit inpassingsplan precies wordt uitgevoerd.

GroenLinks heeft zich verbaasd over de manier waarop het voorstel in de commissie werd gepresenteerd. We konden ons niet aan de indruk onttrekken dat er voor de provincie eigenlijk maar één uitkomst acceptabel was. Fractievoorzitter Joa Maouche van GroenLinks Gelderland meldde op twitter dat de escalatie voorkomen had kunnen worden als de provincie in plaats van de gemeente te overrulen had gekozen voor versterken van het proces.

Lees verder

Introductieworkshop gemeentepolitiek

Gesprek tussen raadsleden en inwoners over de bereikbaarheid van Wageningen

GroenLinks Wageningen organiseert een introductieworkshop gemeentepolitiek van twee avonden: donderdagavond 21 september en maandagavond 25 september. Deze workshop van twee avonden is bedoeld voor alle Wageningers die iets meer willen weten over de Wageningse politiek. Ook is de workshop een goede manier om kennis te maken met het raadswerk voor mensen die zich willen oriënteren op het fractielidmaatschap, of op een andere manier politiek betrokken willen zijn.

Lees verder

Wageningen gaat natuurinclusief bouwen

Bij de behandeling van de kadernota heeft GroenLinks een motie ingediend om voortaan natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen door gemeenteraad. Dit betekent dat groen en ecologie vanaf nu in het begin van alle planvorming meegenomen worden.

Lees verder

Meedoen met de fractie: Costerweg 65, Ireneplan en studentenhuisvesting

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politieke avond staan er twee nieuwe onderwerpen op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie. Op maandag 4 september zullen we deze onderwerpen voor het eerst bespreken in de fractievergadering, op 11 september worden ze voor het eerst behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Deze onderwerpen en onze woordvoerders zijn:
- Uitgangspunten Costerweg 65 (Wim Haver)
- Uitgangspunten Ireneplan (Wim Haver)
- Vraag en aanbod studentenhuisvesting (Erik-Jan Bijleveld)

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over brandveiligheid stallen

Mede naar aanleiding van een aantal recente incidenten en verontrustende berichten in de pers over brandveiligheid van stallen en het enorme dierenleed dat gepaard gaat met stalbranden heeft GroenLinks een aantal vragen gesteld over de brandveiligheid van stallen in Wageningen. We willen graag weten of de gemeente zicht heeft op de situatie is Wageningen. Indien dat niet zo is, dan vragen we het college om een quick scan te laten uitvoeren.

Lees verder

GroenLinks vraagt om extra geld voor de binnenstad

De Bergstraat is tegenwoordig een levendig onderdeel van de binnenstad, met vrijwel geen leegstand meer

Bij de behandeling van de Kadernota heeft GroenLinks samen met de Stadspartij een amendement ingediend om de Stichting Ondernemerfonds Wageningen (SOW) niet eenmalig maar voor twee opeenvolgende jaren een extra bedrag toe te kennen. In het verleden was de fractie kritisch ten op zichte van de SOW. Sinds een aantal veranderingen heeft plaatsgevonden, zoals verjonging van het bestuur en grotere betrokkenheid van kleinere ondernemers, zijn we positief over de instelling en de activiteiten van de Stichting. Concreet betekent ons amendement dat de SOW niet alleen in 2017 vanuit de gemeente € 25.000 krijgt, maar ook in 2018.

Lees verder