Nieuws

Supermarkt Geertjesweg

Veel mensen vinden een supermarkt in de buurt belangrijk. In 2014 koos de gemeenteraad er voor om een grote supermarkt mogelijk te maken op de oude Monuta-locatie aan de Geertjesweg ter vervanging van de Spar. Deze Spar zou te klein zijn om op lange termijn te kunnen voortbestaan. De gemeenteraad beslist binnenkort over het bestemmingsplan voor de nieuwe supermarkt.

Lees verder

Een diversiteit aan betrokken inwoners

Tijdens de collegeonderhandelingen hebben alle raadsfracties besloten om samen, en samen met de stad, te werken aan democratische vernieuwing. Afgelopen weken zijn we hierover in gesprek gegaan met inwoners van Wageningen. Hoe zijn Wageningers nu betrokken bij hun gemeente en hoe willen ze betrokken worden? Het is een uitdagend proces om nog beter gezamenlijk ontwikkelingen van de stad vorm te kunnen geven. GroenLinks staat voor sociaal en daarom is het belangrijk dat er een diversiteit aan bewoners mee doet.

Lees verder

Landelijk protest tegen luchtvaartgroei op 23 juni

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) roept op om zaterdag  23 juni tegelijk in zes steden rondom de luchthavens te protesteren tegen de uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Een van die steden is Zwolle, waar vanaf 13:00 uur wordt geprotesteerd tegen de uitbreiding van Luchthaven Lelystad. GroenLinks ondersteunt dit protest van harte. Vanaf Ede-Wageningen kun je samen reizen naar Zwolle met de trein of (bij voldoende aanmeldingen) met de bus. Aanmelden kan via de website van Hoog over Ede: https://www.hoogoverede.nl/actiedag

Lees verder

Klimaatambitie Foodvalley kan veel beter

De gemeenteraad geeft haar wensen en bedenkingen (opmerkingen) over de concept-energievisie van de regio Foodvalley. Dat is de manier waarop de Wageningse raad haar inbreng kan leveren op de energievisie. Volgens de concept-visie wil de regio in 2050 energieneutraal zijn. GroenLinks heeft ingezet op een hogere regionale klimaatambitie: op energieneutraal 2040. Daarnaast gaat de visie ervan uit dat 40% van deze opgave met biomassa wordt ingevuld. We willen daarbij een hoge inzet op energiebesparing. En geen maximale inzet op biomassa, maar een duurzame inzet van biomassa. Bijvoorbeeld alleen biomassa uit de regio die niet ten koste gaat van natuur en voedselproductie. Wij willen een aanpak samen met de samenleving en een aanpak die de kansen benut van innovatie. We hebben met diverse partijen samengewerkt aan de inbreng vanuit Wageningen. De raad heeft ingezet op alle punten, op één na: energieneutraal 2040. Ondanks de steun hiervoor door SP, PvdA en Connect Wageningen, was daarvoor geen meerderheid.

Wageningen biedt inwoners lening voor een duurzamer huis

Woningeigenaren en huurders in Wageningen kunnen vanaf 12 april 2018 terecht bij de gemeente voor een lening om duurzame maatregelen te treffen. De gemeente heeft hiervoor 1 miljoen beschikbaar. Ze wil daarmee zo veel mogelijk inwoners de mogelijkheid bieden om hun woning energiezuinig te maken. “Niet iedereen heeft het geld direct beschikbaar om te investeren in duurzame maatregelen,” zegt wethouder Lara de Brito. “Met de lening willen we het verduurzamen van woningen voor iedereen bereikbaar maken.” 

Lees verder

Rosanne Groot neemt zetel niet in

De verkiezingsuitslag is overweldigend: GroenLinks is de grootste partij in Wageningen en heeft maar liefst zes zetels. Rosanne Groot, nummer 7 op de lijst, is met voorkeurstemmen verkozen. Rosanne heeft besloten haar raadszetel niet te accepteren. Hieronder staat de verklaring van Rosanne.

Lees verder